Φωτογραφική κάλυψη του συνεδρίου «Sustainability Forum 2014» της Global Sustain στο κέντρο βιώσιμης επιχειρηματικότητας «Excelixi» του ομίλου της Τρ. Πειραιώς. To Red Carpet για άλλη μια χρονιά , ήταν αρωγός στην προσπάθεια της Global Sustain για την επέκταση και την εδραίωση της αειφορίας στην χώρα μας.

 

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' or 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.

 

 

Δείτε περισσότερες φωτογραφίσεις εταιρικών εκδηλώσεων εδώ